Het kantoor

Moszynski kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, jarenlange ervaring, strijdvaardigheid en gevarieerde kennis van de verschillende rechtsgebieden. De heer Moszynski is met name actief in het burgerlijk recht, het strafrecht en het vennootschapsrecht.

Het kantoor begeleidt u naar de verschillende podia:

  • Strategisch overleg en advies
  • Opstellen van overeenkomsten
  • Geschillenbeslechting

Strijdlust

Het kantoor verdedigt steeds krachtig de belangen van de cliƫnt om het overeengekomen doel te bereiken.

Lange professionele ervaring

Advocaat sinds 1984 aan de Nederlandstalige en vervolgens Franstalige balie, van 1994 tot 2007 als plaatsvervangend rechter bij de Ondernemingskamer van Brussel.

Bevoorrechte relatie

Uw dossiers die aan het kantoor worden toevertrouwd, worden door Me Moszynski persoonlijk behandeld en de cliƫnt wordt continu op de hoogte gehouden van de opvolging van het dossier.

Voortgezette opleiding

Recht is een onderwerp dat voortdurend in ontwikkeling is. Het kantoor volgt de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en leerstellingen op de voet.

Het inschakelen van een ervaren advocaat is de beste manier om deskundig advies en deskundige juridische ondersteuning te krijgen

Onze praktijk

Burgerlijk recht

Familierecht, erfrecht, burgerlijke en handelshuur, mede-eigendomsrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, huwelijksvermogensstelsels, aansprakelijkheidsrecht (notaris, advocaat, architect, aannemer, enz.), verbintenissenrecht, bouwrecht

Strafrecht

Het kantoor treedt op voor de bevoegde rechtbanken (politierechtbank, correctionele rechtbank, strafrechtbank), ongeacht de positie van de cliƫnt (beschuldigde, aangeklaagde, beschuldigde, beschuldigde, beschuldigde, civiele partij).

Het kantoor biedt ook expertise aan op het gebied van financieel strafrecht (witwassen van geld, valsheid in geschrifte, fraude, fraude, fraude)

Vennootschapsrecht

Het kantoor staat bedrijfsleiders bij in verschillende aspecten van hun activiteiten (opstellen van contracten, behandelen van commerciƫle relatiegeschillen, etc.).

Het kantoor staat u bij in het verzekeringsrecht, commerciƫle contracten, vennootschapsrecht, geschillen tussen partners, bank- en financieel recht, financiƫle geschillen, faillissement, gerechtelijk reorganisatieplan, aansprakelijkheid (van de oprichter, zaakvoerder en/of curator), marktpraktijken (consumenten)

Gerechtelijk recht

Inbeslagname van roerende en onroerende goederen, civiele en commerciƫle bemiddeling, nationale en internationale arbitrage

MaƮtre Moszynski is advocaat van 1984 tot 2004 aan de Nederlandstalige Brusselse balie en sinds 2004 tot vandaag aan de Franstalige Brusselse balie.