Het kantoor

Moszynski kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, jarenlange ervaring, strijdvaardigheid en gevarieerde kennis van de verschillende rechtsgebieden. De heer Moszynski is met name actief in het burgerlijk recht, het strafrecht en het vennootschapsrecht.

Het kantoor begeleidt u naar de verschillende podia:

  • Strategisch overleg en advies
  • Opstellen van overeenkomsten
  • Geschillenbeslechting

Strijdlust

Het kantoor verdedigt steeds krachtig de belangen van de cliënt om het overeengekomen doel te bereiken.

Lange professionele ervaring

Advocaat sinds 1984 aan de Nederlandstalige en vervolgens Franstalige balie, van 1994 tot 2007 als plaatsvervangend rechter bij de Ondernemingskamer van Brussel.

Bevoorrechte relatie

Uw dossiers die aan het kantoor worden toevertrouwd, worden door Me Moszynski persoonlijk behandeld en de cliënt wordt continu op de hoogte gehouden van de opvolging van het dossier.

Voortgezette opleiding

Recht is een onderwerp dat voortdurend in ontwikkeling is. Het kantoor volgt de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en leerstellingen op de voet.