Strijdkracht, inzet, flexibiliteit en toegankelijkheid

Het inhuren van een ervaren advocaat is de beste manier om deskundig advies en deskundige juridische ondersteuning te krijgen, ongeacht de situatie waarmee u wordt geconfronteerd!

Presentatie

Roger Moszynski was advocaat aan de Nederlandstalige balie te Brussel van 1984 tot 2004 en is advocaat aan de Franstalige balie te Brussel sinds 2004.

Na het behalen van zijn Master of Laws aan de Vrije Universiteit Brussel (1984), behaalde hij in 2001 een aanvullende Master of Business Law aan de Universiteit van Antwerpen en in 2002 een aanvullende opleiding van Judicial Reorganisation aan de KU Leuven.

De heer Moszynski heeft ook verschillende opleidingen in gezins- en commerciële bemiddeling gevolgd. Hij was ook plaatsvervangend rechter van 1994 tot 2007.

Kenmerkend voor Moszynski zijn :

  • strijdbaarheid,
  • betrokkenheid,
  • flexibiliteit,
  • toegankelijkheid,
  • bevoorrechte relatie tussen cliënt en advocaat
  • voortdurende bijscholing in de praktijk.

 

De zaken worden strikt behandeld en de klant kiest vrijelijk de mate van betrokkenheid bij de behandeling van de zaak. Daarnaast stelt de heer Moszynski zijn juridische expertise ter beschikking in vier talen: Frans, Nederlands, Engels en Duits. Hij behandelt zaken in heel België en internationaal. In het verleden heeft hij zaken behandeld in Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Tunesië en de Verenigde Staten.

Vakgebied

Het inhuren van een ervaren advocaat is de beste manier om deskundig advies en gespecialiseerde juridische ondersteuning te krijgen, ongeacht de situatie waarin u zich bevindt. Meneer Moszynski geeft advies en procederen op het gebied van..:

  • Burgerlijk recht: familierecht, erfrecht, burgerlijke en handelshuur, mede-eigendomsrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, huwelijksvermogensstelsels, aansprakelijkheidsrecht (notaris, advocaat, architect, aannemer, enz.), verbintenissenrecht, bouwrecht.
  • Strafrecht: Het kantoor treedt op voor de bevoegde rechtbanken (politierechtbank, correctionele rechtbank, strafrechtbank), ongeacht de positie van de cliënt (beschuldigde, aangeklaagde, beschuldigde, beschuldigde, beschuldigde, civiele partij). Het kantoor biedt ook expertise aan op het gebied van financieel strafrecht (witwassen van geld, valsheid in geschrifte, fraude, fraude, fraude).
  • Vennootschapsrecht: Het kantoor staat bedrijfsleiders bij in verschillende aspecten van hun activiteiten (opstellen van contracten, behandelen van commerciële relatiegeschillen, etc.). Ik staat u bij in het verzekeringsrecht, commerciële contracten, vennootschapsrecht, geschillen tussen partners, bank- en financieel recht, financiële geschillen, faillissement, gerechtelijk reorganisatieplan, aansprakelijkheid (van de oprichter, zaakvoerder en/of curator), marktpraktijken (consumenten).
  • Gerechtelijk recht: inbeslagname van roerende en onroerende goederen, civiele en commerciële bemiddeling, nationale en internationale arbitrage.

Een praktijk in het hart van de hoofdstad