Roger Moszynski, advocaat in Brussel, is werkzaam in Handels- en Ondernemingsrecht, Intellectueel recht, Strafrecht, Burgerlijk en Gerechtelijk recht

–Gerechtelijke procedures, Arbitrage en Bemiddeling –

Het kantoor van Roger Moszynski wordt gekenmerkt door zijn persoonlijke betrokkenheid, zijn grote ervaring aan de balie, zijn strijdlust en zijn uitgebreide kennis in de verschillende rechtsgebieden. 

Ondersteuning in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Het kantoor begeleidt u in de verschillende fasen:

  • Consultaties en strategisch advies
  • Opstellen van overeenkomsten
  • Procesvoering, arbitrage en mediation

Strijdkracht en inzet

Het kantoor verdedigt steeds met grote inzet de belangen van de cliënt om het overeengekomen doel te bereiken.

Uitgebreide professionele ervaring

Advocaat sinds 1984 aan de Nederlandstalige en vervolgens Franstalige balie, van 1994 tot 2007 als rechter-plaatsvervanger bij de Ondernemingsrechtbank van Brussel.

Bevoorrechte verhouding

Uw dossiers die aan het kantoor zijn toevertrouwd, worden persoonlijk behandeld door Roger Moszynski. De klant wordt continu op de hoogte gehouden van de opvolging van het dossier.