Roger Moszynski, advocaat in Brussel, is werkzaam in Handels- en Ondernemingsrecht, Intellectueel recht, Strafrecht, Burgerlijk en Gerechtelijk recht

–Gerechtelijke procedures, Arbitrage en Bemiddeling –

Ondernemingsrecht

 • Handelsgeschillen : voor de rechtbanken , Arbitrage en Bemiddeling
 • Verzekeringsrecht
 • Handelsovereenkomsten en consumentenrechten
 • Vennootschapsrecht – Conflicten tussen vennoten– Aansprakelijkheden van oprichters, aandeelhouders, managers en bestuurders
 • Financiële en bank geschillen, faillissementen en gerechtelijke reorganisatie
 • Schuldeninvordering

Intellectueel recht

 • Merkenrecht
 • Auteursrecht
 • Oneerlijke concurrentie
 • Namaak
 • Internet en nieuwe technologieën

Strafrecht

 • Strafrechtelijke verdediging van de verdachte
 • Verdediging burgerlijke partij
 • Financieel strafrecht, valsheid in geschrifte, witwassen van geld

Burgerlijk recht

 • Familierecht, echtscheiding, huwelijksstelsels, erfrecht
 • Contracten- en verbintenissenrecht
 • Onroerend goed recht
 • Geschillen over woning- en handelshuur
 • Aansprakelijkheden, schadevergoedingen, en verzekeringen

Gerechtelijk recht

 • Beslag- en executierecht
 • Bemiddeling in Burgerlijk en Ondernemingssrecht
 • Binnenlandse arbitrage en internationale arbitrage