Burgerlijk recht

Familierecht, erfrecht, burgerlijke en handelshuur, mede-eigendomsrecht, vastgoedrecht, contractenrecht, huwelijksvermogensstelsels, aansprakelijkheidsrecht (notaris, advocaat, architect, aannemer, enz.), verbintenissenrecht, bouwrecht

Strafrechtelijke wet

Het kantoor treedt op voor de bevoegde rechtbanken (politierechter, correctionele rechtbank, strafrechtbank) ongeacht de positie van de cliënt (gedetineerde, aangeklaagde, beschuldigde, burgerlijke partij).

Het kantoor biedt ook expertise in financieel strafrecht (witwassen, valsheid in geschrifte, fraude)

Ondernemingsrecht

Het bureau staat bedrijfsleiders bij in verschillende aspecten van hun activiteiten (opstellen van contracten, behandeling van geschillen over handelsrelaties, enz.).

Het kantoor staat u bij in verzekeringsrecht, handelsovereenkomsten, vennootschapsrecht, geschillen tussen partners, bank- en financieel recht, financiële geschillen, faillissement, gerechtelijk reorganisatieplan, aansprakelijkheid (van de oprichter, zaakvoerder en/of bewindvoerder), marktpraktijken (consumenten)

gerechtelijk recht

Inbeslagnames van roerende en onroerende goederen, burgerlijke en handelsbemiddeling, nationale en internationale arbitrage