Burgerlijk recht

Familierecht, erfrecht, burgerlijke en handelshuur, mede-eigendomsrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, huwelijksvermogensstelsels, aansprakelijkheidsrecht (notaris, advocaat, architect, aannemer, enz.), verbintenissenrecht, bouwrecht

Strafrecht

Het kantoor treedt op voor de bevoegde rechtbanken (politierechtbank, correctionele rechtbank, strafrechtbank), ongeacht de positie van de cliënt (beschuldigde, aangeklaagde, beschuldigde, beschuldigde, beschuldigde, civiele partij).

Het kantoor biedt ook expertise aan op het gebied van financieel strafrecht (witwassen van geld, valsheid in geschrifte, fraude, fraude, fraude)

Vennootschapsrecht

Het kantoor staat bedrijfsleiders bij in verschillende aspecten van hun activiteiten (opstellen van contracten, behandelen van commerciële relatiegeschillen, etc.).

Het kantoor staat u bij in het verzekeringsrecht, commerciële contracten, vennootschapsrecht, geschillen tussen partners, bank- en financieel recht, financiële geschillen, faillissement, gerechtelijk reorganisatieplan, aansprakelijkheid (van de oprichter, zaakvoerder en/of curator), marktpraktijken (consumenten)

Gerechtelijk recht

Inbeslagname van roerende en onroerende goederen, civiele en commerciële bemiddeling, nationale en internationale arbitrage