GERECHTELIJK RECHT – Inbeslagname van roerende en onroerende goederen, civiele en commerciële bemiddeling, nationale en internationale arbitrage

U bent schuldeiser en u wilt uw rechten doen gelden op de roerende en/of onroerende goederen van uw debiteur, dan heeft u de hulp van een advocaat nodig bij zijn technische en complexe procedures.

U bent een schuldenaar, u betwist de schuld, de verklaring, de boetes, u moet beslag leggen op de beslagrechters

Incasso is een delicate aangelegenheid die de vaardigheden van een competente advocaat en echte bemiddelingsvaardigheden vereist. Meneer Moszynski biedt u zijn hulp aan en begeleidt u op het gebied van..:

  • Handhavingsprocedure
  • Invordering van vorderingen

 

Civiele en commerciële mediation, nationale en internationale arbitrage

U wilt uw geschil op een alternatieve manier oplossen, namelijk door bemiddeling of arbitrage, hetzij uit eigen beweging of omdat het contractueel is bepaald. Me Moszynski volgde de opleiding tot burgerlijk bemiddelaar en handelsbemiddelaar. Me Moszynski heeft ruime ervaring in internationale hosting. Op nationaal niveau Me Moszynski en lid van Cepani