STRAFRECHT – De heer Moszynski treedt op voor de bevoegde rechtbanken (politierechtbank, correctionele rechtbank, strafrechtbank), ongeacht de positie van de cliĆ«nt (beschuldigde, aangeklaagde, beschuldigde, beschuldigde, beschuldigde, civiele partij). Het kantoor biedt ook expertise aan op het gebied van financieel strafrecht (witwassen van geld, valsheid in geschrifte, fraude, fraude, fraude)

De strafrechtelijke verdediging van de verdachte

Elk misdrijf, misdrijf en strafbaar feit kan worden bestraft met een straf, variƫrend van 8 dagen gevangenisstraf tot levenslange gevangenisstraf. De heer Moszynski verdedigt de verdachte om opsluiting zoveel mogelijk te voorkomen. In het geval dat u al in hechtenis bent, zal hij er alles aan doen om de situatie te verhelpen (aanpassing van de zinnen, opschorting van de straffen, elektronische armband, enz. De advocaat begeleidt de dader in alle stadia van de procedure: de onderzoeksfase, de hoorzitting en het vonnis, de tenuitvoerlegging van het vonnis en het beroep. Het komt tussenbeide in het geval van grote misdaden en misdrijven:

  • Bedreiging van de persoon (risico’s voor anderen, het niet bijstaan van een persoon in gevaar, provocatie tot zelfmoord, etc.).
  • Aanval op het leven van de persoon (moord, moord, vergiftiging, moord)
  • Aanval op de integriteit van de persoon (opzettelijk geweld, onopzettelijk geweld, foltering en barbaarse handelingen, bedreigingen, enz.)
  • Seksueel misbruik (aanranding, verkrachting, seksuele intimidatie, seksuele intimidatie, seksuele tentoonstelling, enz.)
  • Drugshandel
  • Computer fraude
  • Vervalsing en gebruik van vervalsing, fraude en vertrouwensbreuk

Ondersteuning van het slachtoffer van een misdrijf

De heer Moszynski verdedigt het slachtoffer van een misdrijf (mishandeling, diefstal, ongeval, enz.). Hij begeleidt zijn cliƫnt bij elke stap van de procedure, d.w.z. het indienen van een klacht, het indienen van een civiele procedure, het vorderen van een schadevergoeding van het slachtoffer, enz.

Zakelijk en financieel strafrecht, Witwassen

De heer Moszynski is werkzaam op het gebied van het zakelijke en financiƫle strafrecht. Op die manier assisteert en verdedigt hij bedrijven en hun managers waarvan de strafrechtelijke aansprakelijkheid in het geding is. Als u het slachtoffer bent geweest van een financieel strafbaar feit, kan hij of zij u adviseren en verdedigen om een schadevergoeding te verkrijgen.